07

INAUGURATION OF A CONCRETE COLUMN, A FUTURE MONUMENT /
BETONISILLAN PILARIN, TULEVAN MUISTOMERKIN VIHKIMINEN

Nene Tsuboi & Tuomas Toivonen

DATE: Sat/La 25.08.18 | 12:00-15:00

SCULPTURE: Hakaniemi Bridge / Hakaniemen silta, HakaniemenrantaThe Hakaniemi bridge was inaugurated in 1962. It will be demolished in 2022. After the demolition, a single pillar of the old bridge will be erected in front of the Kulttuurisauna as a historical fragment, a monument.

In August 2018, we gathered to hold a casual ceremony to select and inaugurate a column of the Hakaniemi bridge to be preserved for posterity. The ceremony included a sound performance of wind instruments and outboard motor whilst measuring and drawing the selected column. This was followed by a speech and food. The selected column is now planned to be kept as a public sculpture after the bridge is demolished.

––
Hakaniemen betonisilta valmistui vuonna 1962, ja se tullaan purkamaan vuonna 2022. Purkutöiden jälkeen, yksi sillan pilareista sijoitetaan Kulttuurisaunan eteen, historialliseksi fragmentiksi, muistomerkiksi.

Elokuussa kokoonnuimme valitsemaan ja vihkimiin yhden sillan pilareista säästettäväksi jälkipolville.

Tuomas Toivonen is an architect. He is a co-founder of NOW for Architecture and Urbanism, a public sauna Kulttuurisauna, and New Academy. He has taught architecture and urbanism in Aalto University (Helsinki), Estonian Academy of Arts (Tallin), Iceland Academy of Arts (Reykjavik).

Nene Tsuboi is a graphic designer. She is a co-founder of Kulttuurisauna and New Academy. Her graphic design works includes exhibition graphics and publication designs for Helsinki City Art Museum, The Finnish National Gallery, Kunsthalle Helsinki and publication series for New Academy and Black Square.

The Hakaniemi Bridge is a piece of traffic infrastructure with a surface area of 8100 m2, built in reinforced concrete. It was inaugurated in 1961 to connect Pohjoisranta and Hakaniemi. Upon completion, its aesthetics and the shape of its unusual pillars were critisized. In the 1970’s, the visual context of the concrete bridge changed as the adjacent district of Merihaka was built of similar bare-faced concrete and unadorned pragmatism, retroactively blending the bridge to its new surroundings.
Hakaniemen silta Hakaniemen vuonna 1961 käyttöönotettu betonisilta on kokonaispinta-alataan 8100 neliömetrin suuruinen, ja yhdistää Pohjoisrannan ja Hakaniemen. Silta sai osakseen arvostelua sen tylyksi koetun ulkonäön ja pilareiden erikoisen muodon johdosta. 1970-luvulla sillan estee inen konteksti muu ui Merihaan asuinalueen rakentuessa sen kylkeen. Merihaan pragmaattisuus sulautti vanhan sillan uuteen ympäristöönsä. 

Meet under bridge- map / kartta –>